Қаракалпақстан Республикасында COVID-19 инфекциясының алдын алыў бойынша алып барылған жумыслар

Бүгин дүньяның дерлик бәрше мәмлекетлеринде сол қатарда Өзбекистан Республикасындада коронавирус инфекциясы бойынша жүзеге келген эпидемиологиялық жағдай себепли Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы хызмети тәрепинен кеселликтиң халық арасында кең тарқалыўының алдын алыў бойынша мақсетли ис-илажлар әмелге асырылмақта.
Қарақалпақстан Республикасында бүгинги күнге шекем 127 пуқарада коронавирус инфекциясы тастыйықланды, кеселликтин ең биринши дизимге алыныўы апрель айының басына туўра келген болса, ҳәзирге шекем 118 пуқара толық емленип, реабилитацияға шығарылды. Бүгинги күнде емленип атырған 9 пуқараның жағдайы жақсы, коронавирус инфекциясының асқыныўы менен кешкен аўыр жағдайдағы наўқаслар жоқ.
Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы хызметкерлери тәрепинен кеселлик анықланған ошақта эпидемиологиялық сорастырыў, қатнаста болғанларды анықлаў, лаборатор тексериў ушын ўлгилер алыў, ошақты шегаралаў ҳәм дезинфекциялаў жумыслары әмелге асырылмақта. Кеселлик ошағында эпидемиологиялық сорастырыў ҳәм бирлемши эпидемияға қарсы ис-илажлар әмелге асырыў ушын Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис каласы ҳәм барлық район СЭТОларында 73 эпидемиолог врачлар жумыс алып бармақта.
Кеселликке дәслепки лаборатор диагноз койыў мақсетинде 2 орында ҚР СЭТО Вирусология лабораториясында ҳәм Республика оба карантин ҳәм аса қәўипли жуқпалы кеселликлер профилактика орайы ҚР филиалы лабораториясында
24 саатлық жумыс тәртибинде ПЦР усылында тексериў жумысларын алып бармақта, усы күнге шекем 13535 пуқара коронавирусқа тексерилди, соннан 127 пуқарада коронавирус инфекциясы тастыйықланды.
Ҳәзирги ўақытта мәмлекетимизге шет еллерден кирип киятырған халық аралық ири жүк автотранспорт айдаўшыларында коронавирус инфекциясына тексериў жолға қойылған, бүгинги күнге шекем 1433 пуқарада тексериў өткерилди.
Кеселликтиң алдын алыў мақсетинде Республикамызға шет еллерден келген ҳәм кеселленген наўқаслар менен қатнаста болған 14819 пуқара 14 күнлик медициналық бақлаўға алынған, 14572 пуқара кеселлик анықланбағанлығы себепли 14 күнлик медициналық бақлаўдан шығарылған, ҳәзирги ўақытта 247 пуқарада медициналық бақлаў даўам етпекте, соннан 26 пуқара арнаўлы карантин орынларында, 221 пуқара үйлеринде бақлаўда турыпты.
Арнаўлы карантин мәкемелери ҳәм кеселлик ошағында жумыс ислеўши медицина хызметкерлериниң ден саўлығын қорғаў мақсетинде 14200 дана коминезон, 8820 дана респиратор, 107150 дана бир мәртелик нықаплар, 118000 дана медициналық қолқаплар ҳәм басқа жеке қорғаныў қураллары менен тәмийнленди.
Арнаўлы комиссия карары менен мәмлекетимизде карантин тәртиби белгиленген бирақ соған қарамастан карантин қағыйдаларына әмел қылмаған пуқараларда коронавирус инфекциясы менен кеселлениў жағдайы дизимге алынды, бул пуқаралар менен шаңарағында қатнаста болғанлар арасында, сондай-ақ, жас балаларында да кеселлик анықланып емлеўханаға жатқарылғанлығы жүдә ашынарлы жағдай. Бүгинги күнге шекем 5786 пуқараға карантин талапларын бузғанлығы ушын ҳәкимшилик шара көрилген болса, 2 пуқараға жынайы ис қозғатылған, бирақ соған қарамастан айрым пуқараларымыз Дүнья жүзинде сол менен бирге мәмлекетимизде болып атырған бул жағдайларға итибарсызлық пенен қарамақта ҳәм карантин қағыйдаларын бузыўды даўам етпекте.
Коронавирус инфекциясиниң жуғыў қәўип жоқары болған орынлар белгиленип, сол орынларда профилактикалық ис-илажлар күшейтирилген тәртипте әмелге асырылмақта. Яғный, дыйхан базарлар, ири саўда орайларына кириўши пуқаралардын дене температурасын өлшеў, усы кеселликтин тийкаргы белгилеринен дене температурасы жоқары болған ҳәм кеселликте гүман қылынған пуқара анықланғанда эпидемияға қарсы илажларды әмелге асырыў жолға қойылды.
Республика, Нөкис қаласы ҳәм районлар шегараларында 36 блокпост шөлкемлестирилди бул блокпостларда аймақлық СЭТО хызметкерлери тәрепинен ҳәрекетлениўши транспорт басқарыўшыларының дене температурасын өлшеў, транспортларды дезинфекциялаў жумыслары 24 саат даўамында алып барылмақта.
Аймақларда жәмийетлик орынларда дезинфекция ислери ҳәр күни алып барылып, дезинфекция жумысларына 836 рет ЕПМлери, 1147 рет дәриханалар, 21746 рет базарлар, ири ҳәм киши саўда орынлары, 110899 рет жеке хожалықлар ҳәм көп қабатлы үйлер позъездлери, 11505 рет көшелер, 693 рет автокәрханалар, 18735 рет басқа объектлер киритилип, жәми 67,4 млн м2 майданда дезинфекция жумыслари өткизилди.
Дезинфекция жумыслары ушын СЭТОның 159 қәнийгелери менен бирге, жәмаатшилик жумысларға жөнелтирилген 952 дезинфекционистлар, Айрықша жағдайлар басқармасы, Миллий гвардия, қураллы кушлери ҳәм басқа тийисли шөлкемлерден, жәми 1200ден артық қәнийгелер арнаўлы техникалар менен қатнасты. Профилактик дезинфекция илажларын әмелге асырыў ушын жәми 19 мың кг нан артық дезинфекциялаўшы затлар жумсалды ҳәм арнаўлы асбап-үскенелер менен тәминленди. Профилактик дезинфекция әмелге асырылған орынлар белгиленип, аймақларда системалы тәризде дезинфекция ислери әмелге асырылмақта.
Пуқараларға дунья ҳәм Өзбекстан Республикасындағы эпидемиологиялық жағдай, кеселликтиң алдын алыў бойынша әмелге асырылып атырған илажлар, кеселликтиң алдын алыў бойынша санитар-түсиндириў жумыслары алып барыўда ғалаба хабар қуралларынан кеңнен пайдаланылмақта, кеселлик профилактикасына қаратылған көрсетиўлер жергиликли телевидение ҳәм радио хызметкерлери менен онлайн таризде шығыўлар жолға қойылды.
Соныда атап өтиў керек ҳазирги кунде Өзбекстан Республикасы бойынша сол қатарда Қарақалпақстан Республикасының барлық районлар кесиминде қызыл, жасыл, сары аймақларға ажратылып сол бойынша карантин талаплары қатаң қадағалаўға алынады. Бул аймақларда коронавирус инфекциясы менен наўқаслардың дизимге алыңыў мүддетине байланыслы. Кеселликти тоқтатыў ушын пуқараларымыз биринши нәўбетте жеке гигиена қағыйдаларына әмел етиўи, басқа пуқаралар менен қатнасты шеклеўи, зәрүрлик болмаса үйинен шықпаўы шәрт болады.
Соңғы 14 күн ишинде наўқас дизимге алынғанлығы себепли бизиң республикамыз қызыл категорияға киргизилген. Демек бизиң аймағымызда бир қатар карантин шеклеўлери сақланып қалады ҳәм эпидемиялық жағдайға қарап қайта көрип шығылады.
Кеселликти жасырып өз-өзине диагноз қойыў, үй шараятында ҳәр түрли дәрилик затларды қабыл етиў, пуқараның өзин ҳәм оның шаңарақ ағзаларын, әтирапындағы пуқараларды қәуип астына кояды.
Егер Сиз ден саўлығыңызда өзгерис сезип кеселлик белгилери пайда болған болса ўақытты өткерместен, тезлик пенен тез жәрдем 103 телефон номери арқалы шыпакерге мүрәжет етиўиңиз керек.
Республикада коронавирус инфекциясының алдын алыў бойынша профилактикалық жумыслар даўам етпекте.

Қарақалпақстан Республикасы
Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы
Жәмийетшилик пенен ислесиў бөлими