САҚЛАНСАҢ, САҚЛАРМАН!

Халқымызда «От ишинде пахтаны аман сақларман» деген гәп бар. Әлбетте, пүткил дүньяның еки жүзден аслам мәмлекетине тарқалған бул ылаң, яғный COVID-19 кеселлигинен сақланыўда бундай бийғам болмаў керек, деп ойлайман. Себеби, «Сақлансаң, сақларман» деген гәп те бар.

Республикамызда кеселликтиң алдын алыў ушын түрли илажлар, шаралар көрилмекте. Соған қарамастан июль айының басынан баслап пайтахтымыз Нөкис қаласы «қызыл» аймаққа қайта киргизилди. Өйткени, бул жерде наўқасланған адамлар пайда болды. Солай етип, Қоңырат, Беруний районлары «қызыл», Әмиўдәрья районы «сары», басқа районлар «жасыл» аймақ деп табылды.
Адамлар арасында коронавирус инфекциясына тексерилиў ушын медициналық жәрдем алыўға шубҳа менен қарайтуғынлар да бар екенлигин еситип қаламыз. Бундай қәўетерге орын жоқ екенлигин ескертиў менен бирге сизлердиң дыққатыңызға төмендеги фактлерди усынбақшымыз:
Усы жылдың июнь айында Өзбекстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигине қараслы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық агентлиги Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайына усы жылдың июнь айында жәми баҳасы үш ярым миллиард сумнан артық туратуғын бийпул нықаплар, ҳәр қыйлы көзәйнеклер, қол жуўыў сабынлары, бир мәртелик қорғаныў кийимлери яғный комбинезонлар, респираторлар, медициналық ҳәм хожалық қолғаплары, антисептик қураллар, инфрақызыл пирометр(градусник)лер, пробиркалар, экстрация ҳәм аппликация наборлары комплектлерин затларын қайырхомлық жәрдеми ретинде бийпул жеткерип берди.
Ал усы Тынышлық орайының өзи адамларда короновирус инфекциясы бары-жоғын тексериў ушын он жети миллион сумға жақын муғдардағы реагент ҳәм экспресс тестлер өткериў наборларын сатып алды.

Демек, Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайында халықтың саламатлығын тексериў ҳәм пандемияның алдын алыў бойынша жетерли таярлық көрилген деп есаплаўымызға болады.

Ҳүрметли пуқаралар!
Өз өзиңизди изоляцияда сақлаң. Қәўипсизлиқ қәделерине бойсының. Сонда Сиз өзиңиздиң ҳәм басқалардың өмирин қәўип астында қалдырмайсыз.

Қумар Пердебаева

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы баспасөз хаткери.

https://t.me/qqses https://t.me/qqsanepid