Балаларымыздың денсаўлығын қорғаў ең баслы ўазыйпамыз

Коронавирус пандемиясы дәўиринде улыўма билим бериў мектеплери ҳәм орта арнаўлы мектеп интернатларының жумысларын шөлкемлестириў бойынша ўақытша 0375-20- санлы санитария қағыйдалары ҳәм нормалары, Өзбекстан Республикасына коронавирустың кирип келиўи ҳәм тарқалыўының алдын алыў бойынша ис-иләжлар бағдарламасын таярлаўшы республикалық арнаўлы комиссиясының мәжилис қарары тийкарындағы 2020-жылғы 30-август күнги “Коронавирус инфекциясының алдын алыў бағдарындағы санитария-эпидемиологиялық, медициналық ҳәм улыўма билим бериў мектеплери хызметкерлериниң медициналық саўатлылығын асырыў бойынша қысқа мүддетли оқытыўларды шөлкемлестириў ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети қасындағы Санитария-эпидемиологиялық бақлаў мәмлекетлик инспекциясы ҳәм Денсаўлықты сақлаў министрлиги қасындағы санитария-эпидемиологиялық тынышлық агентлигиниң 60-санлы қоспа буйрығы талапларына муўапық республикалық, Нөкис қалалық ҳәм барлық районлық семинарлар өткерилди.
Тақыятас районы мектеплериниң коронавирус пандемиясы дәўиринде оқыўға таярлаў бойынша қадағалаў, әмелий жәрдем көрсетиў ҳәм оқытыўға жуўапкер етип бекитилген Санитария-эпидемиологиялық бақлаў мәмлекетлик инспекциясы ҚР басқармасы Тақыятас районлық бөлими ҳәм районлық санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы хызметкерлерине оқыў шөлкемлестирилди. Қәнигелер Н.Низаматдинова, А.Жамуратов ҳәм Г.Реимова тәрепинен хызметкерлерге жаңадан қабыл етилген 0375-20- санлы санитария қағыйдалары ҳәм нормалары, балалардың оқыў режимин шөлкемлестириў, мектеп тазалығын сақлаў, дезинфекциялаў тәртиби бойынша терең мағлыўматлар берилди. Өз гезегинде жергиликли хызметкерлердиң мектеп педагоглары, медицина хызметкерлери, хожалық-техник хызметкерлерге оқыў – семинарларын шөлкемлестириўи көзде тутылған. Семинарларды өткериўдеги мақсет мектеплеримизге сырттан инфекцияның кириўине жол қоймаў, оқыўшылар, муғаллимлер ҳәм басқа мектеп хызметкерлери арасында COVID-19 кеселлиги тарқалыўының алдын алыў жумысларын шөлкемлестириў болып табылады.
Тақыятас районы халық билимлендириў тараўы басшылары, мектеп директорлары, орынбасарлары, санитария-эпидемиологиялық тараў хызметкерлери қатнасыўында коронавирус пандемиясы дәўиринде улыўма билим бериў мектеплери ҳәм орта арнаўлы мектеп интернатларының жумысларын шөлкемлестириў бойынша ўақытша 0375-20- санлы санитария қағыйдалары ҳәм нормалары талаплары додаланды. Семинар қатнасыўшылары бул мәселеге үлкен қызығыўшылық билдирип көплеген сораўлар берди. Семинар жумысына Халық билимлендириў министрлиги, ҚР санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы ўәкиллери, Тақыятас районы ҳәкими орынбасары қатнасты ҳәм шығып сөйледи.
Өткерилип атырған иләжлар мектеп оқыўшылары арасында кеселлик тарқалмаўы гиреўи болады дем исенемиз.

ҚР СЭТО врачы Н.Низаматдинова