Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасында узақ жыллар даўамында минсиз хызмет еткен С. Тлемисова, Е. Машарипова, М. Төребаева ҳәм Г.Явмутбаевалар ҳүрметли напақа дем алысқа узатып салынды.
Орай администрациясы тәрепинен нураныйларға баҳалы естелик саўғалары тапсырылды.