Қоңырат  районында қутырыў ҳәм ботулизм кеселлиги бойынша өткерилген семинар

Қоңырат  районлық СЭТ ҳәм ЖСБ эпидемиолог врачы Калилаев Куанышбай Куатбаевич 2021-жыл 04-февраль күни районлык ФВБ ФВДқТ  ФМ бөлими баслығы С.Отабаев, районлык ветеринария ҳәм шарўашылықты раўажландырыў бөлими, районлық абаданластырыў бөлими жанында жайласкан ийт аўлаў бригадасы хизметкерлери ҳәм районлық саламатлық орайы шыпакери Г.Джуманиязова менен биргеликте,  №36 санлы орта мектептин муғаллимлери ҳәм 10-11-класс оқыўшылары арасында, жәми 50 адам қатнасыўында «Қутырыў кеселлигиниң этиологиясы, клиникасы, эпидемиологиясы ҳәм алдын алыў илажлары ҳаққында», «ботулизм» кеселлиги бойынша семинар өткерилди.