Қарақалпақстанға коронавирус инфекциясына қарсы шаншыў вакциналары келди

Дүнья жүзи денсаўлықты сақлаў шөлкеминиӊ мағлыўматына қарағанда, дүнья жүзинде COVID-19 инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай қурамалы болып қалмақта. 2021-жылдыӊ февраль айына жер жүзинде коронавирус инфекциясы менен кеселленгенлер 121  миллион 196 мыӊға жетип, олардыӊ 2  миллион 680 мыӊы қайтыс болған. Өзбекстан Республикасында бүгинги күнге шекем 80971 жағдайда дизимге алынған. Жуқпалы кеселликлерге қарсы гүресиўде ҳәм оныӊ алдын алыўда еӊ исенимли жол бул- қәўипсиз шаншыў есапланады. COVID-19 инфекциясыныӊ халық арасында кеӊ тарқалыўыныӊ алдын алыў, республикада коронавирус инфекциясына қарсы миллий шаншыў күнлерин сыпатлы өткериў максетинде Өзбекстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигиниӊ бөлистириўи тийкарында республикамызға 32000 доза Astra Zeneca вакцинасы 32000 дана бир мәртебелик шприц ҳам 325 дана қәўипсиз жоқ етиў қутылары алып келинди. Бул вакциналарды сақлаў ушын Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийиет саламатлығы басқармасы жанындағы вакцина сақлаў складына қабыл етилди. Вакциналар +2 +8оС сақланады. Ҳәзирги күнде вакцинаны сақлаў ушын ЮНИСЕФ дүнья жүзи балалар шөлкеми тәрепинен таза үскенелер менен жетерли тәмийинленген. Вакциналар барлық аймақларға теӊ бөлистирилип, арнаўлы суўытыўшы автомашиналарда жеткерилип берилиўи режелестирилмекте. Аймағымызда коронавирус инфекциясына қарсы шаншыў Өзбекстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигиниӊ 6-апрель 2015-жылғы 0239-07/3-санлы Санитария қағыйдалары ҳәм нормалары тийкарында өткериледи. Республикамыз аймағында коронавирус инфекциясына қарсы кеселликтиӊ жуғыў қәўпи жоқары, кеселликтиӊ кешиўи аўыр болыўына байланыслы профилактикалық шаншыў өткериў тәртиби қабыл етилген ҳәм усы тәртип тийкарында биринши нәўбетте 85 жастан жоқары, 75-84 жас, 65-74 жас, яғный кексе жастағы адамлар шаншылыўы белгиленген.           Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасы, Иммунопрофилактика бөлими меӊгериўшиси, А. Досымбетов