Халық арасында аўқаттан зәҳәрлениўдиң алдын алыў бойынша мәсләҳәтлер

2021-жыл 26-апрель күни «QARAQALPAQSTAN» телеканалының «ASSALAWMA A՚LEYKUM QARAQALPAQSTAN» көрсетиўине Басқарманың Аўқатланыў гигиенасы бөлими санитария врачы Ф.Ажимов қатнасып, халқымызға ыссы мәўсим басланыўы менен аўқаттан зәҳәрлениў кеселликлери, олардың пайда болыў себеплери, ақыбетлери ҳәмде алдын алыў жоллары ҳаққында сәўбетлесиў болып өтти.

Көрсетиў даўамында ыссы мәўсим басланыўы менен саўда орынларында пайда болатуғын ерте писер палыз ҳәм мийўе өнимлериндеги нитраттан зәҳәрлениў жағдайлары, оларға себепши жағдайлар, кеселлик белгилери ҳәмде бул өнимлерди сатып алыў ҳәм пайдаланыўда қәўипсизлик илажлары ҳаққындағы сораўларға жуўаплар берилди.

 

Сол қатары ыссы мәўсимде халқымыз тәрепинен аўқаттан зәҳәрлениўдиң алдын алыў бойынша нелерге итибар бериў кереклигин, дийхан базарларында, саўда орынларында сатылып турған азық-аўқат өнимлерин сатып алып атырғанда, үйимизде азық-аўқат өнимлерин қәўипсиз таярлаў ҳәм қабыллаў бойынша мәсләҳәтлер берип өтилди.