Қарақалпақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасыныӊ санитария-гигиена лабораториясына заманагөй әсбап-үскенелер орнатылды.

Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 24.12.2014 жылдағы ПҚ-2276 санлы «Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайлары лабораторияларын әсбаплар менен үскенелеў бойынша жойбарды әмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары, Өзбекстан Республикасы Қаржы министирлиги, Сыртқы эканомикалық байланыс ҳәм саўда министирлиги,Ден саўлықты сақлаў министирлиги ҳәм Ислам раўажланыў банки менен бирге ислесиў баянына муўапық мәмлекетимиздеги, соныӊ ишинде Қарақалпақстан Республикасындағы 11 санитария-гигиена лабораторияларыныӊ ислеў сыпатын жақсылаў, заманагөй әсбап-үскенелер менен тәмийнлеў белгиленген.
Жойбарда көрсетилген үскенелерден 2020жыл июнь ҳәм декабрь айларында 13 атамадағы лаборатория үскенелери алып келинди. Азық-аўқат өнимлерин, халық тутыныў товарларын, қурылыс материалларын, азық-аўқат өнимлерин қадақлаў, ораў материалларын, балалар ойыншықлары, кийимлерин ҳәм тағыда басқа өнимлерден алынған сынамаларды белгиленген тәртипте қәўипсизлик көрсеткишлерине тексериўге арналған жоқары нәтийжели суйықлықлы хроматограф (ВЭЖХ «Dionex Ultimate 3000» Германия), Рентген флуорисцент спектрометр («Rigaku NEXDE V Sinset»), Газлы хромато-масс-спектрометр («Agilent 7890B/5977B» АҚШ) әсбап-үскенелери Респуликалық Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасыныӊ санитария-гигиена лабораториясына орнатылды.