От жара кеселлигиниӊ алдын алыў бойынша арнаўлы тактикалық оқыў шынығыўы болып өтти.

Қарақалпақстан Республикасы Министирлер Кобинетиниӊ 2021-жыл 26-март күнги 7 санлы буйрығында көрсетилген режеге муўапық Тахиаташ районында «От жара кеселлигиниӊ тәбий ошақлардан келип шығыўыныӊ ҳәм тарқалыўыныӊ алдын алыўда АЖМС хызметкерлериниӊ шерикликтеги ҳәрекетлери» темасында арнаўлы тактикалық оқыў шынығыў ҳәм профилактикалық илажлар өткерилди. Көргизбели арнаўлы тактикалық оқыў шынығыў 2 басқышта теориялық ҳәм әмелий көринисте болып өтти.