Жаңа «Мәҳәллебай» ислеӯ системасы аҳмийети.

Мәмлекетимиз тарийхында жүз берип атырған өсип раӯажланыўлар қатарында, бизиң тараўымызда да өзгерислер болды.
«Ѳзбекистан Республикасы Президентиниң 2020 жыл 27 июлдеги №4790 санлы қарарына муўапық» Ѳзбекистан Республикасы санитария эпидемиологиялық тынышлық ӽәм жамийет саламатлығы бөлими хызмети жумысы шөлкемлестирилди. Усы қарарда санитария эпидемиология хызмети ӯазыйпалары белгиленген. Солардан Ғалаба халық қураллары арқалы санитария, гигиена, саламат турмыс тәризи, жуқпалы кеселликлердиң алдын алыў шара–илажлары туўралы угит–насиятлар алып барыўды жәнеде жеделлестириў бойынша тапсырмалар белгиленген.
Ѳзбекистан Республикасы Президентиниң басшылығында 2021 жыл 26 январь күнги «Усы жылғы эконимикалық өсиӯди тәмийнлеӯ» жүзесинен болып өткен жыйналысында белгиленген тапсырмасынан келип шыққан ҳалда, халықтың санитария эпидемиологиялық тынышлығы менен байланыслы болған маселелерди, ҳәр бир хожалықтың санитария гигиеник тәрепинен тазалығын тәмийинлеўдиң жаңа «мәхәллебай» тизимин шөлкемлестириӯ бойынша Ѳзбекистан Республикасы Санитария эпидемиологиялық тынышлық ӽәм жәмийет саламатлығы хызметиниң 2020 ж 15 – март күнги №27 санлы буйрығы қабыл қылынды.
Усы жыл қабыл кылынған қарар ӽәм буйрықлардың орынланыўын тамийинлеӯ мақсетинде Қоңырат районы санитария эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы бөлими тәрепинен шара – илажлар ислеп шығылды.
Район аймағындағы 39 халық жасайтуғын орынларға қәнийгелер бириктирилди ӽәм оларға санитариялық гигиеналық қағыйда ӽәм нормалар жәнеде эпидемияның алдын алыўға қаратылған илажлар бойынша халық арасында үгит – нәсият жумысларын алып барыў тапсырылды.
Кәнийгелер тәрепинен ҳәр бир үйде, мәҳәлле аймағында жайласқан кәрхана, мекеме, ӽәм шөлкемлер әтирапларының санитариялық жағдайы уйренип шығылады, анықланған жағдайлар бойынша тийисли усыныслар бериледи, санитария гигиена ӽәм жуқпалы кеселликлердиң профилактикасына тийисли болған тарқатпа материалларды уйме–уй, окыў тәрбия мекемелери, жәмийетлик орынларға тарқатады, жуқпалы кеселликлердиң алдын алыў бойынша түсиндириў жумысларын алып барады ӽәм усы арқалы халықтың медициналық мәдениятын көтериўге үлес қосады.
Ҳурметли жерлеслер!
Ден саўлығымызды сақлаў ӽәр биримиздиң қолымызда. Сондай–ақ, санитария эпидемиологиялық тынышлық ӽәм жәмийет саламатлығы бөлими тәрепинен алып барылып атырған үгит – нәсиятларға қулақ салып, жуқпалы кеселликлердиң алдын алыўға қаратылған қәделерге әмел кылсаңыз, Сиз озиңиздиң, семья ағзаларыңыздың, жакынларыңыздың, қала берсе халықтың ден саўлығын саклаўға үлес қосқан боласыз.

Қонырат районы санитария эпидемиология
тынышлық ӽәм жәмийет саламатлығы
жәмийетшилик пенен ислесиў бөлими
эпидемиолог врачы: Нуруллаева Гулсара