COVID-19 коронавирус инфекциясы бойынша 2021-жылдың 24-июнь ҳалатына Қарақалпақстан Республикасы аймағындағы эпидемиологиялық жағдай

Жыл басынан июнь айының 24 сәнеси саат 09:00 жағдайына республикада коронавирус инфекциясы менен бирлемши кеселленген жәми 521 наўқас дизимге алынды.
Коронавирус инфекциясының жаспа-жас анализи бойынша: 14 жасқа шекем болған балалар 53 (10,1%) жағдайды, 15-19 жастағылар 35 (6,7%) жағдайды,
20-29 жастағылар 84 (16,1%) жағдайды, 30-39 жастағылар 106 (20,3%) жағдайды,
40-49 жастағылар 101 (19,3%) жағдайды, 50-59 жастағылар 72 (13,8%) жағдайды, 60 жас ҳәм оннан жоқарылар 70 (13,4%) жағдайды қурайды.
Наўқаслар шөлкемлескен топарлары бойынша анализ қылынғанда
2,6% (14 жағдай) шөлкемлеспеген бақша жасындағы балалар, 0,5% (3 жағдай) шөлкемлескен бақша жасындағы балалар, 10,3% (54 жағдай) оқыўшылар,
4,7% (25 жағдай) оқытыўшылар, 2,6% (14 жағдай) медицина хызметшилери ҳәм
78,8 % (411 жағдай) басқалар қурайды.
Республикада эпидемиологиялық турақлылықты тәмийнлеў мақсетиндеги шара-илажлар “Өзбекстан Республикасына коронавирустың кирип келиўи ҳәм тарқалыўының алдын-алыў жузесинен шара-илажлар дәстурин таярлаў бойынша республика арнаўлы комиссиясы”ның тийисли қарарлары, ДССМниң буйрық ҳәм көрсетпе хатларына тийкар шөлкемлестирилген ҳалда әмелге асырылмақта.
Вирусология лабораториялары тәрепинен бирлемши коронавирус инфекциясы анықланған наўқаслардың кунлик дизими жәмленип, анықланған кеселлик ошақларында эпидемиологиялық ҳәм профилактикалық илажлар өз ўақтында әмелге асырылмақта. Сондай-ақ, наўқаслардың жасаў ҳәм жумыс орынларында жақын қатнаста болған пуқаралардың дизими алынып, оларды карантинге алыў шаралары көрилмекте.
Жыл басынан усы кунге шекем республикамыз аймағына шет ел мәмлекетлеринен келген ҳәмде наўқаслар менен жақын қатнаста болған жәми 10279 пуқара 14 кунлик медициналық бақлаўға алынып соннан, 10124 (98,4%) пуқарада кеселлик анықланбағанлығы себепли медициналық бақлаўда шығарылды, ҳәзирги ўақытта
155 (1,5%) пуқарада уй шәраятында медициналық бақлаў жумыслары даўам еттирилмекте.
Коронавирус инфекцияси кеселлигин ерте анықлаў ҳәм анық диагноз қойыў бойынша бугинги кунде 15 вирусологиялық лабораторияларында (9 мамлекетлик,
6 жеке медицина клиникалары) полимераза шынжыр реакция усылында медициналық тексериў жумысларын әмелге асырыў имканияты бар. Соннан, Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасының вирусология лабораториясы 3 дана ПШР ускенеси менен тәмийнленген болып, 2021-жыл 24 июн кунги жағдайына қалдықта жәми 21 200 дана тест системалары қоры бар.
Республикадағы жәми вирусология лабораториялары тәрепинен бир кунде орташа 3000нан артық анализлерди тексериў ҳәм сол кунниң өзинде анализ нәтийжелерин алыў мумкиншилиги жаратылған.
Вирусология лабораториялары тәрепинен бугинге шекем 364 мыңнан артық пуқаралардың анализлери коронавирус инфекциясына тексерилди.
Наўқасларды сапалы турде емлеў ҳәм саўалландырыў мақсетинде республика бойынша жәми 31 орында соннан, 17 медица бирлеспелери ҳәмде 14 арнаўлы емлеў орынларында жәми 4170 наўқас орны таяр ҳалатқа келтирилди. Ҳәзирги кунде кеселлик анықланған наўқасларды емлеў жумыслары ушын Республика балалар жуқпалы кеселликлер емлеўханасында 25 наўқас орны ислеп тур.
Кеселликтиң алдын-алыўда ең нәтийжели усыллардың бири бул кеселликке қарсы емлениў болып табылады. Усыған тийкар емлеў илажлары бизиң республика аймағында усы жылдың 1-апрель кунинен баслап жиберилди.
Емлеў жумыслары жәми 155 емлеў пунктлеринде әмелге асырылып атырған болып, бул емлеў пунктлеринде 981 медицина хызметшилери (259 шыпакер, 486 вакцинатор, 236 регистратор) қатнаспақта.
Республикамиз аймағында коронавирус инфекциясына қарсы профилактик емлеў жумысларын әмелге асырыў мақсетинде 32000 доза Astra Zeneka, 244800 доза
ZF-UZ-VAC2001 (Қытай-Өзбекстан қоспа вакцинасы) вакцинасы ҳәмде 7200 доза Гам-КОВИД-Вак вакцинасы алып келинди. Емлеў жумыслары әмелге асырылатуғын жәми 283285 пуқаралар дизими алынып, кеселликке қарсы емлеў жумыслары ықтиярый турде, бийпул әмелге асырылмақта.
Шаншыӯ өткериӯ топарлары белгиленип алынған болып, оған көре:
-50 жастан жоқары адамлар;
-медицина қәнийгелери;
-хроник кеселликлери бар болған қәӯипли топарға кириӯши адамлар;
-Ҳуқықты қорғаӯ хызметкерлери;
-журналист ҳәм блогерлер;
-транспорт қәнийгелери;
-Мектеп ҳәм мектепке шекемги билимлендириӯ макемелери қәнийгелери;
-сырт еллерде билим алыӯшы студентлер;
-мийнет мигрантлары наўбет пенен шаншыў режелестирилди.
2021-жылдың 24 июн жағдайына республика бойынша жәми 81764 пуқара кеселликке қарсы емленди.
“Өзбекстан Республикасына коронавирустың кирип келиўи ҳәм тарқалыўының алдын-алыў жузесинен шара-илажлар дәстурин таярлаў бойынша республика арнаўлы комиссиясы”ның тийисли қарары менен емлеў режесине киритилмеген пуқаралар кеселликке қарсы емлениўди ықтияр еткен тәғдирде жеке тәртипте искерлик көрсетиўши медицина мекемелеринде өз есабынан төлемли турде емлениўи мумкинлиги көрсетип өтилген. Бирақ, бугинги кунде Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан жеке тәртипте искерлик көрсетиўши медицина мекемелери тәрепинен коронавирус инфекциясы кеселлигине пуқараларды төлемли усылда емлеў хызметлери жолға қойылмағанлығы себепли тек ғана режеге киритилген пуқаралар бийпул тәризде емленбекте.
Республикамызда коронавирус инфекциясы себепли енгизилген карантин қағыйдаларын кеңнен үгит-нәсиятлаў мақсетинде халық көп топланатуғын жәмийетлик орынларда санитария-эпидемиологиялық хызмети, ишки ислер хам миллий гвардия хызметкерлери менен биргеликте рейд иләжлары шөлкемлестирилмекте. Рейдлер нәтийжесинде пуқаралар тәрепинен әмелдеги карантин қағыйдаларына әмел қылмаў ҳалатлары анықланған тәғдирде ишки ислер хызметкерлери тәрепинен ҳәкимшилик жаза шарасы қолланылыўына себеп болады.
Ҳәзирги ӯақытта республикамыз бойлап профилактик шара-илажлар даўам етпекте.

Өзбекстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы хызмети Қарақалпақстан Республикасы басқармасы Эпидемиология бөлими менгериўшиси: И.Байниязов