“Мен вакцина алдым ” акциясы даӯам етпекте.

Жуқпалы кеселликлер бойынша ең нәтийжели профилактика бул-вакцинация, халықты ғалабалық шаншыӯ есапланады. Мине усы мақсетте республикамызда 1-апрель күнинен баслап шаншыӯ иләжлары өткизилип келинбекте. Пухта таярлық пенен әмелге асырылып атырған иләжлардан мақсет шаншыӯды қәӯипсиз ҳәм сыпатлы өткизиӯ, сондай-ақ, халық арасында кеселлениӯшиликти болдырмаӯға қаратылған. Буннан тысқары республикамыз бойлап барлық аймақларда өткерилип атырған “Мен вакцина алдым ” акциясыда даӯам етпекте. Мағлыӯмат орнында айтып өтсек ҳәзирге шекем “Мен вакцина алдым ” акциясы шеңберинде жоқары оқыӯ орынлары басшылары, медицина мекемелери баслықлары, ел ардағындағы мәденият хызметкерлери ҳәм көплеген халық ӯакиллери коронавирусқа қарсы емленди.

Емлеӯ иләжлары даӯам етпекте. Ѳзиңиздиң саӯлығыңызды өзиңиз асраң. Вакцинация иләжларында белсене қатнасып пандемияны жеңиӯде өз үлесиңизди қосың!
ҚР СЭТ ҳәм ЖС басқармасының жәмийетшилик пенен ислесиӯ бөлими.