Қайсы витамин ҳаяллар ушын зәрүр есапланады?

Ҳаяллар ушын ең керекли витамин бул-фолий кислотасы болып, ол жүрек қан тамырларының ислеӯин жақсылайды ҳәм иммунитет системасын беккемлейди. Шашлардың өсиӯине жәрдем береди ҳәм узақ ӯақыт ағарыӯдан сақлайды. Териге рең береди. Фолий кислотасы В6 ҳәм В12 витаминлери менен биргеликте көз кеселликлери қәӯипин 30% ке кемейттиреди. Фолий кислотасы ҳәмиледар ҳаялларғада усынылады. Себеби балада омыртқа бағанасы кеселликлериниң алдын алыӯға ҳәм ҳәмиле нерв системасының туӯры формаланыӯына жәрдем береди. Фолий кислотасын узақ ӯақыт қабыл етиӯ тек ғана ҳәмледарлық ҳәм туӯыӯ ӯақтындағы асқыныӯлардан ғана сақлап қоймастан, бәлким менапаӯзаның ерте басланыӯының алдын алыӯында да жәрдем береди. Бул витамин қаӯын, жасыл нохат, ҳурма ҳәм цитрус мийӯелер қурамында болады.

ҚР СЭТ ҳәм ЖС басқармасының жәмийетшилик пенен ислесиӯ бөлими.