Панкреатит(Асқазан асты бези исиниӯи)

Асқазан асты бези исингенде, яғный панкреатитте аӯқатланыӯ жүзесинде нәписке берилмеслик керек. Бир қарағанда мазалы, бирақ асқазан-ишек системасын зорықтыратуғын аӯыр тағамлар орнын жеңил тез сиңетуғын өнимлер менен толтырыӯға үйрениӯ зәрүр. Асқазан асты бези азанғы ҳәм түски асты жақсы қабыл қылсада, кешки аӯқатты жақсы көрмейди. Асиресе кешки саат 19 ден кейин аӯқатланыӯ усынылмайды.

Тағамлардан димлеме, майсыз гөшли қайнатылған ҳәм бийдәйлы жармалар пайдалы. Нанды қатырып,майдалап котлет ишине қосып, жеӯге болады. Себеби жаңа жаӯылған нан қурамындағы ашытқылар асқазан асты бези искерлигин аӯырластырады.

Гүришли тағам асқазан дийӯалын орап, аӯрыӯды кемейттиреди, организимнен зыянлы затларды тез шығарады.

Гречкалы тағамлар жүрек ҳәм қан тамырларына қуӯат болады. Бийдәй (манный) жармалы тағам асқазанды зорықтырмаған ҳалда тойдырады.

Суӯлы жармалы тағамлар қанда қант муғдарын кемейттириӯге жәрдем береди. Қатық, творогларда усылар қатарына киреди.

Нелер  мүмкин емес:

Майлы, қуӯырылған тағамлар(палаӯ, қуӯырылған таӯық, қазы, майлы гөш, қой гөши), майлы қайнатпалар, өткир ҳәм ашшы дәмли салатлар, кетчуп ҳәм маенезлер, дузламалар, колбаса, сасиска өнимлери, ғоза, писте, мәш, лобыя, нохат, жаңа пискен нан, мазалы кондитер өнимлери, гәзли ишимликлер, кофе, қара чай, спиртли ишимликлер, ашшы дәмли мийӯелер, түрпи, редиска, шалғам.

Барлық кеселликлердиң тийкарында туӯры аӯқатланбаӯ жатады. Аӯрыӯды жеңиӯ ушын ас сиңириӯши дәрилик препаратлардыда  ҳәден тыс қабыл етиӯ усынылмайды. Себеби дәриге үйрениӯ ақыбетинде баӯыр искерлигин истен шығарыӯы мүмкин.