Moynaq rayon SET ham JS bolimi,Ayriqsha jag’daylar bolimi Saliq sistemasi ham QQTv menen birgelikte rayon bazar yarmarkasinda awqattan zaharleniw ham botulizm keselligi boyinsha tusindiriw jumislari otkerildi

Moynaq rayon SET ham JS bolimi,Ayriqsha jag’daylar bolimi Saliq sistemasi ham QQTv menen birgelikte rayon bazar yarmarkasinda awqattan zaharleniw ham botulizm keselligi boyinsha tusindiriw jumislari otkerildi