“Ботулизм” кеселлигиниң алдын алыў бойынша профилактикалық түсиник жумыслары алып барылмақта.

Жаңа жыл байрамы иләжларын өткериў ўақтында айрықша жағдайлар пайда болғанда медициналық жәрдемди тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министрлигинде шөлкемлестирилген айрықша жағдайлар аймақлық штабтың нәтийжели жумыс алып барыўына жәрдемлесиў ҳәм аймақларда жоқары технологиялы медициналық жәрдемге мүтәж наўқасларды анықлаў мақсетинде Ташкент қаласындағы Республика қəнийгелестирилген эпидемиология, микробиология, жуқпалы ҳəм паразитар кеселликлер илимий-əмелий медицина орайынан медицина илимлери кандидаты Соҳибжон Алимов жумыс сапары менен келген.

Медицина илимлери кандидаты С.Алимов штаб жумыслары шеңберинде Қарақалпқстан Республикасы санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасының аўқатланыў гигиенасы бөлими меңгериўшиси Б.Сигаев пенен биргеликте ҳалық арасында аўқаттан зәҳәрлениў жағдайлары, әсиресе “Ботулизм” кеселлигиниң алдын алыў мақсетинде Нөкис дийхан базарында хызмет көрсетип атырған азық-аўқат саўда орынларында профилактикалық түсиник жумысларын алып барды.