Bozataw rayonında profilaktikalıq jumıslar dawam etpekte

Sanitariya-epidemiologiyalıq tınıshlıq hám jámiyet salamatlıǵı Bozataw rayonlıq bólimi tárepinen Bozataw diyxan bazarında sawdaǵa qoyılǵan azıq-awqat ónimleriniń sapası hám qáwipsizligin támiyinlew boyınsha úyreniw hám túsindiriw jumısları alıp barılıp, satıwshılarǵa azıq-awqat ónimleri sapası hám qáwipsizligin támiyinlew, xalıq arasında awqattan záhárleniw, ásirese “Botulizm” keselliginiń aldın alıw boyınsha tarqatpa materialları tarqatılmaqta.