Бүгин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирма жетинши сессиясы болып өтти.

Сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Дәслеп депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессия күн тәртибиндеги дәслепки мәселе бойынша яғный Қарақалпақстан Республикасыныӊ айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамыныӊ жойбары туўралы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери комитети баслығы З.Реймова баянат жасады.

Нызам жойбарында ҳәрекеттеги 14 нызамға өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў, сондай-ақ, усы Нызам жойбарына муўапық «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниӊ Регламенти ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамыныӊ 20-статьясы алтыншы бөлиминдеги комитетлер атамасына тийисли өзгерислер киргизиў усыныс етилди.

Депутатлар бул мәселе бойынша тийисли қарар қабыл етти.

Қабыл етилген Нызамда Жоқарғы Кеңестиң айырым комитетлери атамаларына өзгерислер киритилиўи белгиленген еди. Сонлықтан сессияныӊ күн тәртибиндеги екинши мәселеде Жоқарғы Кеңестиң айырым комитетлери ҳәм комиссиялары туўралы мәселе көрип шығылды.

Жоқарғы Кеңестеги еки комитеттиң атамасы өзгертилди ҳәм жаңадан бир комитет дүзилди. Яғный, Бюджет, экономикалық реформалар ҳәм инвестициялар мәселелери комитети – Бюджет, экономикалық реформалар, инвестициялар, инновация ҳәм туризм мәселелери комитети болып, Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети – Социаллық-мәдений раўажланыў, жаслар сиясаты ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети болып өзгертилди.

Жаӊадан Жергиликли ҳәкимияттыӊ ўәкилликли ҳәм пуқаралардыӊ өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм де мәмлекетлик уйымлардыӊ ашықлығын тәмийинлеў мәселелери бойынша комитети дүзилди.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти.

Сессия күн тәртибиндеги кейинги мәселеде Жоқарғы Кеңестиң айырым комитетлери атамаларына өзгерислер киритилиўине байланыслы олардың қурамларына да қосымшалар киритилди.

Бул мәселе бойынша да депутатлар тәрепинен тийисли қарар қабыл етилди.

Буннан соӊ сессияда жаңадан дүзилген Жоқарғы Кеңестиң Жергиликли ҳәкимияттыӊ ўәкилликли ҳәм пуқаралардыӊ өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм де мәмлекетлик уйымлардыӊ ашықлығын тәмийинлеў мәселелери комитетиниң баслығын сайлаў мәселеси көрип шығылды.

Усы комитеттиң баслығы лаўазымына 48-санлы «Жиӊишке» сайлаў округинен депутат Отемисов Шарап Жангабаевичтиң кандидатурасы усыныс етилди.

Бул мәселе бойынша депутатлар тийисли қарар қабыл етти. Жоқарғы Кеңестиң Жергиликли ҳәкимияттыӊ ўәкилликли ҳәм пуқаралардыӊ өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм де мәмлекетлик уйымлардыӊ ашықлығын тәмийинлеў мәселелери комитетиниң баслығы етип Отемисов Шарап Жангабаевич сайланды.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы ҳәм «Судлар ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы талапларына муўапық, Қарақалпақстан Республикасы судыныӊ баслығын тайынлаў сессияныӊ нәўбеттеги мәселеси етип қойылды.

Оған муўапық, Судьялар Олий Кеӊесиниӊ Өзбекстан Республикасы Президенти менен келисилген жуўмағы тийкарында Жоқарғы Кеӊес Баслығыныӊ усынысына муўапық, Қарақалпақстан Республикасы судыныӊ баслығы лаўазымына Тарихов Камал Максетбаевичтиӊ кандидатурасы усынылды.

Талабанныӊ өмирбаяны менен танысып шыққан депутатлар К.Тариховты Қарақалпақстан Республикасы судыныӊ баслығы лаўазымына сайлаў ҳәм де оны алдынғы жумыс орнынан босатыў ҳаққында қарар қабыл етти.

Сондай-ақ, сессияда Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 13-декабрьдеги ПП-5283-санлы Пәрманы талапларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Финанс министрлиги ҳәм Мәмлекетлик салық басқармасының 2021-жыл даўамында әмелге асырылған жумысларының барысы бойынша есабатлары, “Қарақалпақстан Республикасында 2021-жыл даўамында жаслар менен ислесиўдиң жаңаша системасын енгизиў бойынша илажлар бағдарламасы”нда белгиленген ўазыйпалардың орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң мәлимлемеси, социаллық тараў, экономика тармақлары ҳәм көп қабатлы турақ жай фондының 2021-2022-жылларда гүз-қыс мәўсиминде турақлы ислеўин тәмийинлеў бағдарында әмелге асырған жумыслары бойынша Қарақалпақстан Республикасы Турақ жай – коммуналлық хызмет көрсетиў министриниң есабаты, Өзбекстан Республикасы Орайлық банки Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасының 2021-жыл даўамында әмелге асырылған жумыслары ҳаққында Өзбекстан Республикасы Орайлық банки Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасы баслығының есабаты тыӊланды.

Депутатлар бул мәселелер бойынша тийисли қарар қабыл етти.

Сессия соӊында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў ҳаққындағы мәселе көрип шығылды.

Депутатлар бул мәселе бойынша да тийисли қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирма жетинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети