“Мǝҳǝлле абаллығы-журт пǝрǝўанлығы ”

“Мǝҳǝлле абатлығы-журт пǝрǝўанлығы ” шеңбери тийкарында ɵткерилип атырған абаданластырыў ҳǝм кɵклемзарластырыў илǝжларына Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳǝм жǝмийет саламатлығы басқармасы хызметкерлериде белсене қатнасып шембилик жумысларын баслап жиберди.