Коррупцияға қарсы гүресиў аймақлық кеӊесиниң гезектеги мәжилиси

21-май күни Коррупцияға қарсы гүресиў аймақлық кеңесиниң гезектеги мәжилиси өткерилди.

Мәжилиске Сенаторлар, Жоқарғы Кеӊес депутатлары, коррупцияға қарсы гүресиў бойынша аймақлық кеңеси ағзалары, министрликлер, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери, ғалаба хабар қураллары ўәкиллери, видеоконференцбайланыс арқалы қала ҳәм районлардағы 4 сектор басшылары, халық депутатлары қалалық, районлық Кеңеслериниң секретариат баслықлары, суд-хуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў бойынша турақлы комиссия ағзалары, қала-районлардағы халық билимлендириў бөлимлери, халықтыӊ бәнтлигине көмеклесиў орайлары ҳәм медициналық бирлеспелери баслықлары қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊеси Баслығыныӊ орынбасары А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Мәжилисте коррупцияга қарсы гүресиў бойынша әмелге асырылып атырған илажлар бойынша тийисли тараў басшыларыныӊ мәлимлеме ҳәм есабатлары тыӊланды.

Мәжилистиӊ күн тәртибиндеги дәслепки мәселе бойынша яғный, Қарақалпақстан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлигинде ҳәм де Халық билимлендириў министрлигинде 2021-жыл ҳәм усы жылдың 1-шерегиндеги коррупциялық жағдайлар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Прокурорыныӊ мәлимлемеси тыӊланды.

Қарақалпақстан Республикасы Прокурорыныӊ мәлим етиўинше, республикада өткен жылы 202, усы жылдыӊ биринши шереги даўамында болса, 98 жуўаплы хызметкерлер түрли көринистеги коррупциялық жынаят ислегени ушын жуўапкершиликке тартылған.

Ал Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги тәрепинен өткен жылы 5 коррупциялық жынаят анықланып, оларда 6 жуўаплы хызметкер жуўапкершиликке тартылған болса, усы жылдыӊ биринши шерегениде 2 жуўаплы хызметкер тәрепинен коррупциялық жынаят ислегенлиги анықланған.

Халық билимлендириў министрлигинде болса, өткен жылы 6 коррупциялық жынаят анықланып, оларда 21 жуўаплы хызметкер жуўапкершиликке тартылған болса, усы жылдыӊ биринши шерегениде 4 коррупциялық жынаят анықланып, оларда 8 жуўаплы хызметкер жуўапкершиликке тартылған.

Мәжилисте министрликлер тәрепинен коррупцияға қарсы гүресиў,  тараўда жынаят ҳәм ҳуқықбузарлықлардыӊ алдын алыў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслары ҳаққында есабатлары тыӊланып, бул мәселелер коррупцияға қарсы гүресиў бойынша аймақлық кеңеси ағзалары тәрепинен қатаӊ сынға алынды.

Буннан соӊ, коррупцияға қарсы гүресиў бойынша аймақлық кеңесиниӊ ис режеси тийкарында Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги системасында коррупцияға қарсы гүресиў бағдарында әмелге асырылған жумысларын үйрениў жуўмағы бойынша аймақлық кеӊес хаткери З.Реймованыӊ мәлимлемеси тыӊланды.

Атап өтилгениндей, Денсаўлықты сақлаў министрлиги системасында 2021-жылда мәмлекет мүлкин нызамға қайшы өзлестириў ҳәм пара алыў жолы арқалы емлеў-профилактикалық мәкемелерине жумысқа киргизиў менен байланыслы 9 жынаят иси қозғатылып, 2020-жылға салыстырғанда 7 жынаятқа өскен болса, усы жылдың биринши шереги даўамында усы түрдеги жынаят бойынша 3 жынаят иси қозғатылған.

Соныӊ менен бир қатарда, емлеў профилактикалық мәкемелеринде мийнет нызамшылығы талапларына әмел етпестен хызметкерлерге дем алыс күнлерин кем ямаса артық бериў, жеңилликли дем алысларын бермеў, дем алыс күни жумысқа шақырылған хызметкерлерге қосымша ҳақы төлемеў, бос жумыс орынлары ҳаққында есабат бермеў ҳәм тараўға тийисли басқа нызамбузылыў жағдайлары менен байланыслы 2 мыңнан артық нызамбузылыў жағдайлары анықланған.

Ушырасып атырған кемшиликлерди сапластырыў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында Денсаўлықты сақлаў министриниӊ есабаты тыӊланды.

Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы коррупцияға қарсы гүресиў аймақлық Кеӊеси Баслығы тәрепинен тастыйықланған 2022-жылдыӊ биринши ярым жыллық ис-режесиниӊ тийисли бәнтлериниӊ қала ҳәм район ҳәкимликлери, министрлик, мәкеме ҳәм шөлкемлер тәрепинен орынланыўы бойынша ушырасып атырған кемшиликлер сынға алынды.

Мәжилис күн тәртибинде басқа да тийисли мәселер додаланып, зәрүр ўазыйпалар белгилеп алынды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети