ТАЙЫНЛАЎ

Сапарбаев Зинатдин Джалғасбаевич 2022-жыл 3-октябрь күнинен баслап Қоӊырат районлық Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы бөлими баслығы лаўазымына тайынланды. Сапарбаев Зинатдин Джалғасбаевич усы күнге шекем Хөжели районлық Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы бөлиминиӊ Эпидемиология бөлими меӊгериўшиси лаўазымында жумыс атқарды. Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасы жәмәәти Сапарбаев Зинатдин Джалғасбаевичқа алдағы жумысларында тасқын табыслар тилейди.