ТАЙЫНЛАЎ

Базарбаев Жеткербай Махсетбаевич 2022-жыл 3-октябрь күнинен баслап Қараөзек районлық Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы бөлими баслығы лаўазымына тайынланды. Базарбаев Жеткербай Махсетбаевич усы күнге шекем Төрткүл районлық Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы бөлиминиӊ Эпидемиология бөлиминде врач эпидемиолог лаўазымында жумыс атқарды. Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасы жәмәәти Базарбаев Жеткербай Махсетбаевичқа алдағы жумысларында тасқын табыслар тилейди.