Грипп, өткир респиратор инфекциялар ҳәм басқа түрдеги жуқпалы кеселлклердиң алдын алыў бойынша оқыў семинары өткерилди

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасы қәнийгелери ҳәм Өзбекстан Республикасы Вирусологиялық илмий-изертлеу институтиниң грипп кеселлиги миллий орайы баслығы м.и.д. Р.А.Рахимов пенен биргеликте Нөкис қалалық медицина бирлеспеси ҳәм Республика жуқпалы кеселликлер емлеўханасында елимиздеги, дүнья жүзиндеги эпидемиологиялық жағдай, республика аймагына жуқпалы кеселликлер сырттан кирип келиўиниң алдын алыў, грипп ҳәм өткир респиратор инфекциялар ҳәм басқа түрдеги жуқпалы кеселлклер менен аўырған наўқасларды өз ўақтында анықлап тийисли емлеў-профилактик, эпидемияға қарсы илажларды өз ўақтында өткериўдиң әҳмийети, тараўдағы машқалалы мәселелер, жуқпалы кеселиклерди азайтыў ҳәм сапластырыўда ислениўи зәрүр болған ис-иләжлар жүзесинен медицина хызметшилери қатнасында оқыў семинарлары өткерилди.

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасы