Аномал суўық дәўиринде қандай кеселликлер менен көбирек кеселленемиз?

Аномал суўық дәўиринде қандай кеселликлер менен көбирек кеселленемиз?

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасы ҳәм аймақлық бөлимлар қәнигелери республикамыз халқына бүгинги күндеги аномал суўық күнлерде пуқаралар арасында өткир респиратор кеселликлердиң көбейиўи мүмкинлигин есапқа алған ҳалда төмендегилерди мәлим етеди: Бүгинги күнде грипп кеселлиги ҳәм басқа мәўсимлик өткир респиратор кеселликлер жеңил ҳәм симптомларсыз кешиў жағдайлары ушырамақта. Сол себепли кеселленген наўқасларда дене температурасының жоқары болмаўы, температураның көтерилиў дәўири бир неше күннен кейин басланыўы, базы бир наўқасларда дене температурасының улыўма көтерилместен кеселлик белгилерсиз жасырын түрде кешиўи мүмкин. Грипп ҳәм өткир респиратор кеселликлер менен көп жағдайларда жасы үлкен кекселер, майыплығы ҳәм де созылмалы кеселликлери бар болған адамлар көбирек кеселлениўге бейимлирек есапланады. Ҳүрметли пухаралар! Егерде сиз яки шаңарақ ағзаларыңызда кеселликтиң белгилери гүзетилсе тезлик пенен жасаў орныңыздағы шаңарақ поликлиника шыпакерлерине мүрәжет етиўиңизди, буннан тысқары, үй шараятында өз басымшалық пенен дәри препаратларын қабыл етпеўиңизди, емлеўши дәри препаратларды тек ғана шыпакер көрсетпесине тийкар қабыл етиўиңизди, кеселликтен сақланыў мақсетинде жәмиетлик орынларда медициналық нықаплардан пайдаланыўыңызды усыныс етемиз. Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлағы басқармасы эпидемиология бөлими.