Ja’ne bir aymaqta juqpali keselliklerdin’ tarqaliwina qarsi a’melge asirilg’an shara-ilajlar barisi u’yrenildi.

Ja’ne bir aymaqta juqpali keselliklerdin’ tarqaliwina qarsi a’melge asirilg’an shara-ilajlar barisi u’yrenildi.

Sanitariya-epidemiologiya xizmeti tarawin ja’nede jaqsilaw, orinlarda juqpali keselliklerdin’ tarqaliwina qarsi a’melge asirilg’an shara-ilajlar barisin u’yreniw ha’mde a’meliy-metodikaliq ja’rdem ko’rsetiw maqsetinde usi jildin’ 28-29 mart ha’mde 1-aprel sa’neleri aralig’inda basqarmanin’ Xojeli rayonliq SET ha’m JS bo’liminin’ epidemiologiya ha’mde immunoprofilaktika bo’liminin’ jumis iskerligi u’yrenildi.

Sonin’ menen bir qatarda islewshi qa’niygeler menen birgelikte olar ta’repinen jol qoyilg’an qa’te kemshilikler dodalanip, aldag’i waqitlarda bunday kemshiliklerdin’ aldin aliw boyinsha metodikaliq usinislar berilip, a’meliy jardemler ko’rsetildi.

QR SET ha’m JS basqarmasinin’ Epidemiologiya bo’limi