Ботулизм кеселлигинин алдын алыу жоллары

Ботулизм кеселлиги –аукаттан захарлениудин ен ауыр тури болып, откир хам жуда ауыр токсикоинфекция турине кирип адамнын орайлык нерв системасын зыянлаушы кеселлик.

Кеселлик белгилери.

Тийкарғы (классик) белгилери:

– көздиң булдырап көриўи;

– Қабақлардың асылып қалыўы;

– Сөйлеўдиң қыйынласыўы;

– Жутыныўдағы қыйыншылықлар;

– Булшық етлердиң босасыўы:

Қосымша белгилери:

– Бас айланыўы;

– Шаршаў;

-Иштиң қаталаўы;

– Қарында аўырыў;

– Кеўил айныў;

– Қусыў;

– Силекей ағыўы;

– Сөйлеўде қыйыншылықлар;

– Жутыныўдың қыйынласыўы;

– Дем алыўдың қыйынласыўы;

– Сидиктиң усланып турыўы;

 

Кеселликтин алдын алыу илажлары

Уй шараятында таярланатугын (помидор, кияр, баклажан икрасы сияклы) консерва онимлерин таярламау.

Белгиленбеген орынларда (кошеде) сатылатугын консерва онимлерин сатип алмау.

Сауда орынларынан сатып алынган консерва онимлеринин жараклылык муддетине итибар бериу.

Хар кандай консерва онимлерин ашыудан алдын бир катар козден кеширип, онын какпакларында бамбаж(томпайыу) пайда болмаганлыгына, ишки суйыклыгынын тыныклыгына, онимнин езилмегенлигине итибар бериу керек.

 

        Кегейли районы МСЭБО

        бас врачы                                                                           Г.Наубетуллаева