«Тәлим-тәрбия мекемелери балалары арасында аўқаттан зәҳәрлениў жағдайларының алдын-алыў», «ВГА, грипп ҳәмде Республикамызда жаңадан енгизилген адам папилома вирусына қарсы вакцинацияның аҳмийети»

Қоңырат районы аймағында семинар жумыслары Қоңырат райМСЭБО БҳЖӨГ санитария врачлары Г.Нурыллаева ҳәмде У.Асемовалар менен биргеликте 2019 жылдың 23-октябрь сәнесинде районлық музыка ҳәм көркем өнер мектеби мәжилислер залында өткерилди. Семинар мәжлисине районлық МШБМлери менгериўшилери ҳәм мийирбийкелери, районлық орта арнаўлы билим бериў мектеп директорлары ҳәмде олардың орынбасарлары жәми 46 тыңлаўшы қатнасында  «Тәлим-тәрбия мекемелери балалары арасында аўқаттан зәҳәрлениў жағдайларының алдын-алыў», «ВГА, грипп ҳәмде Республикамызда жаңадан енгизилген адам папилома вирусына қарсы вакцинацияның аҳмийети» темаларында презинтация қылынып, ботулизм кеселлиги бойынша видеоролик көрсетилди.

ҚР МСЭБО эпидемиология бөлими

    врач эпидемиологы:                                                  И.Байниязов