Қоңырат районы Мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайы жәмәәти командалық оқыў шынығыўына белсене қатнасты!

Қоңырат районы Мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайы жәмәәти командалық оқыў шынығыўына белсене қатнасты!

2019 жылдың 20-22 ноябрь кунлери Қоңырат районында айрықша жағдайларда олардың алдын алыў ҳәм ҳәрекет етиў мәмлекетлик төменги система хыметлери менен экономикалық объектлерде “Басқарыў органлары жергиликли ҳәм функционал төменги системаларының табийғый ҳәм техноген командалық-штаб оқыў шынығыўы болып отти.Командалық оқыў шынығыўы 3 кун аралығында белгиленген реже тийкарында әмелге асырылды.Оқыў шынығыўдың дәслепки куни Қоңырат районы ҳакимиятында “шақырық сигналы” менен сап корик мажлиси болып өтти.Мажлис жуўмағынан сон районлық төменги системалардың қатнасында “сап көрик” жыйыны болып өтти ҳәм бунда барлық районлық мекемелер оз бригадалары менен қатнасты.Ҳәр бир мекеме айрықша жағдайлар жуз бергенде өз ўазыйпасының атқарылыў тартибин көрсетип берди.Қоңырат районлық МСЭБОнан сап корик бригадасына 2 автомашина(1 дез камера),10 қәнийге барлық обаға қарсы костюмлер, жеке қорғаныў қураллары менен тамийнленген ҳалда қатнасты.Оқыў шынығыўының 2-кунинде реже тийкарында саат 12:00де “Адамлар ҳәм ҳайуанлар арасында қутырыў кеселлиги профилактикасы” бойынша арнаўлы тактик оқыў шынығыўы өткерилди.Оқыў шынығыўы 4 басқышта өткерилди.

1-басқыш-Белгисиз ҳайуаннан жабирленген пуқараға биринши медициналық жәрдем көрсетиў;

2-басқыш-районлық МСЭБО хызметкерлери тарепинен эпидемиологиялық анамнез жыйнаў басқышы;

3-басқыш-районлық ветеринария хызмети тарепинен ошақта өлген ҳайўаннан патологик материал алыў тартиби

4-басқыш-тийисли шөлкемлер тарепинен ошақ ҳәм оның атрапында тусиндириў жумысларын өткериў тартиби көрсетип берилди.

Оқыў шынығыўында жоқары жетискенлик пенен қатнасқанлығы белгиленген ўазыйпаларды жуўапкершилик пенен атқарғанлығы  ушын Қоңырат районлық МСЭБО жәмәәтине миннетдаршылық билдиремиз.

Мәнаўият ҳәм марифат ислери бойынша қәнийге: Ж.Жиемуратова