Тахтакөпир районындағы санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы қәнигелери менен айрықша жағдайлар басқармасы тәрепинен район аймағындағы айырым көп қабатлы жайлардың әтирапларына дезинфекциялаў жумыслары алып барылды

Бүгин Тахтакөпир районындағы санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайы қәнигелери менен айрықша жағдайлар басқармасы тәрепинен район аймағындағы айырым көп қабатлы жайлардың әтирапларына дезинфекциялаў жумыслары алып барылды. Албетте, бул жайларда бир емес, бир неше шаңарақ ағзалары менен жасайды. Сонлықтанда көпшилик жасаў орны сыпатында бул жумыслар алып барылыўы шәрт. Халқымыз, соның ишинде ҳәр бир пуқара өз өмиринин ҳәм жақынларының қәўипсизлиги, тез жуқпалы инфекцияның алдын алыўы зәрүр.