КОРОНАВИРУСТЫ БИРГЕ ЖЕҢЕМИЗ!

Дүнья кең жәмийетшилигин қәўетерге салып атырған коронавирус пандемиясына қарсы гүресиў иләжлары даўам етпекте. Себеби халқымыздың бул кеселликтен сақланыўы ушын барлық қорғаныў үскенелеринен пайдаланыў шәрт есапланады. Район ҳәкимлиги тәрепинен инфекцияға қарсы гүресиў мақсетинде районның кирер жерине қадағалаў посты орнатылды. Бул жерге зыянсызландырыўшы орын (дизбарьер) ҳәм жүк машиналарын дезинфекция ислеў үскенеси қурылып, бул орында тараў қәнигелери тәрепинен күни-түни дезинфекция жумыслары алып барылмақта. Соның менен бирге район аймағына кирип келиўши ҳәр бир автотранспортлар менен жолаўшылар районлық ишки ислер бөлими хызметкерлериниң бақлаўынан өткерилип атыр.

Қараозек СЭТО