Конырат районы Санитария эпидемиологиялык тынышлык орайы тарепинен район аймагында кунделикли дезинфекция жумыслары дауам етип атыр

Конырат районы Санитария эпидемиологиялык тынышлык орайы тарепинен район аймагында кунделикли дезинфекция жумыслары дауам етип атыр