Ботулизм кеселлиги

Ботулизм – булшық етлердиң параличине (лəң) алып келетуғын кеселлик. Бул кеселлик botulina бактериялары…

АИЖС-кеселлигинен сакланайык.

АИЖС-адам иммунитет жетиспеушилиги синдромы.  АИВ-антрапоноз жукпалы кеселлик болып адам иммун системасынын…