Шоманай районы мәкеме ҳәм карханалардың жаслар жетекшилери арасында спорттың мини…

Бүгинги күнде коронавирус инфекциясының турақласқан эпидемиялық жағдайында аркайынлыққа берилип карантин…